UAB logo

«Асоціація буятрики України»

Термін "Буятрика" (Buiatrik) - грецького походження і означає "зцілення, виліковування корів". Під цим терміном розуміють також вивчення хвороб інфекційної та незаразної етіології у жуйних тварин. Таким чином Буятрика включає дослідження поширення, етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань великої рогатої худоби та інших жуйних тварин.

Асоціація буятрики України — громадська організація, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які працюють у сфері ветеринарії. Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів у повній відповідності до Конституції України, Закону України “Про об'єднання громадян” та чинного законодавства.

Асоціація буятрики України з 2008 р. є членом Всесвітньої асоціації буятрики (World Association for Buiatrics (WAB) , яку було створено у 1962 році . Кожні два роки WAB проводить світові конгреси з буятрики. Також щорічно відбуваються регіональні, національні конгреси. Наприклад — Middle European Buiatrics Congress, у якому представники України постійно беруть участь.


Мета

Діяльність ГО "Асоціації буятрики України" спрямована на сприяння розвитку ветеринарії у всіх її наукових спеціальностях.

 

Основні завдання ГО "Асоціації буятрики України"

  • сприяння розвитку та вдосконаленню діагностики, лікування та профілактики захворювань ВРХ;
  • сприяння поширенню наукових даних і контакту між ветеринарними спеціалістами, організація зустрічей для обговорення захворювань жуйних тварин, проведення наукових засідань та практичних семінарів;
  • надання допомоги членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, підвищення їх кваліфікації;
  • здійснює захист прав та інтересів членів Асоціації.