Logo artcle

Тези публікуються англійською мовою.
Об’єм тез не повинен перевищувати 500 слів, до 1 стор., формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,5 см, шрифт Times New Roman, розмір — 12 pt, міжрядковий інтервал — 1. Пробіл між абзацами, без абзацного відступу.

Малюнки, таблиці та перелік літератури до тез включати не потрібно

Усі тези будуть рецензовані.

Реєстраційний внесок оплачується після прийняття тез редакцією.

Рекомендації до оформлення та змісту окремих розділів:

Назва тез

Назва. Жирний шрифт 14 пт. Назва має бути інформативною та відображати суть Ваших досліджень. 

Автори. Вказати перші літери імен та прізвища авторів (по батькові, посади та наукові ступені зазначати не треба). E-mail адреса доповідача. Прізвище та ім’я автора, що презентуватиме роботу, має бути підкресленим. 

Установа. Назва, адреса, країна.

Основна частина тез

Вступ. Коротко опишіть актуальність та стан вивчення досліджуваної проблеми, подайте мету ваших досліджень.

Методи. Вкажіть схему досліду, методи досліджень та спосіб статистичної обробки даних. Будь ласка, вказуйте назви методів та уникайте узагальнень («епідеміологічні», «бактеріологічні методи», «статистичний аналіз», «стандартні методики»). 

Результати. Усі результати повинні відповідати методам, описаним у попередньому розділі. Ми рекомендуємо включати лише дані з дослідження, яке Ви описуєте, та не надавати додаткових даних літератури та посилань на свої попередні публікації у цьому розділі. Будь ласка, зазначайте чіткі значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної значущості тощо.

Висновки. Узагальніть свої результати та обґрунтуйте їх наукове та практичне значення. Ваші твердження мають опиратися на дані подані у розділі «Результати». Висновки мають бути пов’язані з метою дослідження та/або гіпотезою, наведеною у «Вступі». 

Ключові слова: До 5 слів.

 

Abstract title templates:

Comparison of monensin and hop cones effects on rumen fermentation and blood parameters in transition dairy cows

I. Vudmaska1, A. Petruk2, R. Vaskiv1, V. Vlizlo1

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Institute of Animal Biology, Lviv, Ukraine

2Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine

Objectives. The aim of research was to establish the effectiveness of using hop cones supplementation to diet for the regulation of rumen fermentation and metabolism in cows at the postpartum period and during lactation.

Methods. Thirty multiparous dry dairy cows were assigned to one of three treatment groups of ten cows each. The first group was control. To the diet of second group the monensin in a dose of 400 mg/head/day were added. Third group received diet with meal of dried hop cones for 10 g/head/day. The experiment lasted during transition period.

Results. Adding to the diet of both investigational supplements: monensin and cones of hops led to a decrease in the concentration of ammonia and increase concentrations of lactate and propionic acid in the rumen (p<0.05-0.01). Monensin reduced the pH in the rumen from 7.09 to 6.86 (p<0.05), and hop cones to 6.99. One week after calving in the blood plasma cows received monensin a higher concentration of glucose was observed. A decrease in the concentration of ketone bodies, urea and un-esterified fatty acids was detected in the blood plasma of both experimental groups (p<0.05-0.01). The addition of monensin cows increased the daily milk yield, but the milk fat content decreased. The feeding of hop cones did not affect milk synthesis.

Conclusions. Metabolic effects of hop cones are close to the antibiotic monensin, i.e. possess the properties of phyto-ionophores. Hop cones regulate rumen fermentation and metabolism in transition dairy cows, reduce the negative metabolic changes characteristic of transit cows and prevent a common metabolic disorders in high-yielding cows.

Keywords: cows, rumen, blood, monensin, hop

За додатковою допомогою та інформацією звертайтеся – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Правила оформлення тез

Lviv2